stomatologia - po pierwsze profilaktyka - Dla dentystów

Dodane: 17-12-2016 13:46
stomatologia - po pierwsze profilaktyka - Dla dentystów odorowÄ™glan sodu) i innych substancji (w tym pÄ™cherzyków powietrza). Piaskowanie jest zabiegiem higienizacyjnym i może być wykonywane zarówno przez higienistÄ™ dentystycznego, jak i stomatologa. Zabieg polega na systematycznym czyszczeniu wszystkich widocznych powierzchni każdego z zÄ™bów. Pacjent musi dość czÄ™sto wypluwać charakterystycznÄ…, dość sÅ‚onÄ… zawiesinÄ™; można też użyć odsysacza, co w dość dużym stopniu eliminuje ten problem. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, chociaż pacjent może odczuwać pewien dyskomfort zwiÄ…zany z dÅ‚ugotrwaÅ‚ym otwarciem ust (do ok. 20 minut), sÅ‚onym smakiem pÅ‚ynu i jego ciÅ›nieniem, gdyż strumieÅ„ kierowany jest jedynie na powierzchniÄ™ zÄ™bów, ale po odbiciu siÄ™ od niej może trafić na dziÄ…sÅ‚o lub jÄ™zyk. W ostatnim czasie stosuje siÄ™ piaskowanie do leczenia próchnicy. StrumieÅ„ czÄ…steczek wraz ze sprężonym powietrzem usuwa chore tkanki zÄ™ba pozostawiajÄ…c zdrowe nienaruszone. Metoda jest bezbolesna i może zastÄ™pować tradycyjne borowanie.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowanie_(stomatologia)Komu można polecić implanty zÄ™bów?Z pewnoÅ›ciÄ… bÄ™dzie to najlepsze rozwiÄ…zanie dla tych, dla których piÄ™kny uÅ›miech to sprawa priorytetowa. Jeżeli nienaganna prezencja jest niezbÄ™dna w twojej pracy, a twój uÅ›miech jest daleki od ideaÅ‚u - warto siÄ™ zastanowić nad takÄ… inwestycjÄ…. Implanty sÄ… najbardziej zaawansowanÄ… technologicznie protezÄ…, koniecznie trzeba wybrać dobrego stomatologa, który ma już doÅ›wiadczenie w tej dziedzinie, poparte odpowiednimi referencjami. Tutaj dużą część kosztu stanowi sam implant i korona, tak wiÄ™c wykonane musi być perfekcyjne. Jeżeli musisz zainwestować w swój uÅ›miech i szukasz najlepszego i najbardziej trwaÅ‚ego rozwiÄ…zania - zastanów siÄ™ nad implantami stomatologicznymi. Definicja protetykiProtetyka stomatologiczna ? dziaÅ‚ stomatologii poÅ›wiÄ™cony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zÄ™bów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. W obrÄ™bie zainteresowaÅ„ protetyki stomatologicznej znajduje siÄ™ również rehabilitacja pacjentów po operacjach (onkologicznych, plastycznych) za pomocÄ… protez pooperacyjnych oraz epitez (ektoprotez - protezy nosa, ucha itp.). Do odtworzenia wykorzystuje siÄ™ uzupeÅ‚nienie protetyczne. MogÄ… one być staÅ‚e (nie dajÄ…ce siÄ™ usunąć z ust), lub ruchome (dajÄ…ce siÄ™ wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome poÅ‚Ä…czone z uzupeÅ‚nieniami staÅ‚ymi za pomocÄ… zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych). Do uzupeÅ‚nieÅ„ protetycznych ruchomych zalicza siÄ™ m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (proteza ruchoma Å›luzówkowo-ozÄ™bnowa), protezy nylonowe, lub acetalowe, a do staÅ‚ych m.in. korony i mosty (metalowe-lane, licowane porcelanÄ… na podbudowie metalowej oraz peÅ‚noceramiczne).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Protetyka_stomatologiczna

© 2019 http://dla-dentystow.masakra.com.pl/